De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door de redactie. Niettemin kan het voorkomen dat sprake is van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.

Aan informatie die op de websites van REMEPRO.NL wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. REMEPRO.NL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites of informatiebronnen.

Indien u onjuistheden op deze website constateert, dan kunt u een e-mail sturen aan de hoofdredacteur van deze website.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van REMEPRO.NL, danwel opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar, danwel gelicenseerd door de eigenaar aan REMEPRO.NL. Overname, op welke wijze dan ook, kan slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REMEPRO.NL.REMEPRO.NL - contact: info@remepro.nl - website